Henvisning til klinikken

Telefontider: tirsdag og onsdag kl. 9.30 til 11.30, torsdag 13.00-15.00. Telefonen er lukket onsdag den 24.04.24.

Henvisning til klinikken
For at komme i forløb i klinikken, skal du have en henvisning fra egen læge. Herefter skal du selv kontakte klinikken telefonisk i telefontiden. I forbindelse med din henvendelse vil vi kigge på hevisningen og eventuelt stille dig yderligere spørgsmål, og du vil få besked om, hvorvidt klinikken kan tilbyde dig et forløb.  I bekræftende fald kommer du på venteliste, og herefter bliver du kontaktet af klinikken, når vi har en tid til første konsultation. Man må påregne ventetid inden 1. konsultation. Klinikken opdaterer sin ventetid på Sundhed.dk.
 
Klinikken har overenskomst med sygesikringen og tager ikke privatpatienter.

Det anbefales at se på  http://www.sundhed.dk/ for ventetider på behandling i psykiatrisk speciallægepraksis.
Hvis du, mens du står på ventelisten, finder et andet behandlingstilbud, vil vi bede dig give os besked herom.
I ventetiden er det stadig din praktiserende læge eller en anden behandlende læge, der har ansvaret for din behandling.

Udredning og behandling i klinikken

Ved forsamtalerne foretages en vurdering af diagnose og behandlingsmuligheder. Hvis der herefter laves aftale om et behandlingsforløb, lægges plan for forløbet.

Behandlingen er selvfølgelig omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Behandlingen vil oftest foregå individuelt. Behandlingen er oftest en kombination af medicin og samtale.

Der tilbydes ikke behandling som alternativ til behandling hos psykolog.

Afbud/udeblivelse

Du bedes i god tid ændre tiden eller melde afbud, hvis du ikke kan komme til en samtale i klinikken. Dette gøres ved at kontakte klinikken på mail eller telefon. Hvis du udebliver fra en tid uden at melde afbud, vil du som hovedregel blive afsluttet fra behandlingen, da tiderne så vil blive givet til en anden.